Vall, 12 - 08360 Canet de Mar

937 940 790

Serveis de l’escola

FEDAC Canet ofereix als alumnes un conjunt d’activitats i serveis que complementen l’oferta formativa de l’escola i també donen resposta a les necessitats de les famílies. A més, alguns dels nostres serveis estan oberts a infants i joves d’altres escoles de l’entorn.

Menjador

Oferim el servei de menjador per als alumnes que es queden el migdia a l’escola. L’empresa Scolarest s’encarrega de servir menús equilibrats i de qualitat, pensats per satisfer les necessitats nutricionals dels nens i nenes.

A més, durant l’espai de migdia també desenvolupem activitats per afavorir la interrelació entre tots els alumnes de l’escola, i que ajuden a fomentar i desenvolupar vincles que perduren durant tots els anys d’escolaritat.

Acollida

Disposem d’un servei d’acollida per a totes aquelles famílies que necessiten ampliar l’estada del seus fills a l’escola al matí a partir de les 8h i fins a l’inici de les classes.

Compra de roba escolar

Oferim el servei de compra de l’equipament escolar (bates, xandall de l’escola, etc.) a través de la plataforma de l’empresa Rompoda. Un cop realitzada la compra a la botiga online, al cap d’uns dies podreu recollir la vostra comanda a l’escola.

Activitats coescolars

En l’oferta educativa de FEDAC Canet també s’inclouen un conjunt d’activitats coescolars. Aquest activitats es desenvolupen fora de l’horari lectiu escolar i complementen el projecte educatiu d’escola.

Les coescolars afavoreixen el projecte d’educació integral i atenen totes les dimensions i habilitats dels alumnes, aprofundint en el desenvolupament i millora de les habilitats socials i personals.

Aquest curs oferim les següents coescolars: Impressió 3D, Ordinografia, Taller de creacions artesanes, Teatre, i Play and Learn.

Altres serveis

Auxiliar de conversa en anglès

FEDAC Canet participa en un programa d’auxiliars de conversa perquè un jove nadiu d’un país de parla anglesa faci una estada a l’escola. L’auxiliar de conversa ajuda a millorar la competència comunicativa en llengua anglesa dels nostres alumnes, ja que dona suport a l’aula i a les activitats en anglès des d’I3 fins a P6.

Orientació psicopedagògica

En qualsevol etapa educativa i davant d’alguna alerta relacionada amb l’aprenentatge o l’evolució emocional de l’alumne, FEDAC Canet disposa d’un servei d’assessorament psicològic. La psicopedagoga del centre avalua cada cas i les possibles intervencions a realitzar, ja siguin dins la pròpia escola o en un acompanyament extern si s’escau.

Aquest servei complementa el seguiment tutorial a l’aula en el procés de desenvolupament personal i acadèmic de cada alumne de la nostra escola.

Grups CREC

Són un “espai” d’oci, reflexió i aprenentatge on nens i nenes viuen una experiència d’amistat en grup. Aquest és un espai que s’ofereix amb caràcter extraescolar i gratuït a partir de 8 anys.

Als grups CREC es treballen aspectes com aprendre a ser persona, a relacionar-nos positivament amb els altres, fer amics, apreciar el que tenim i gaudir-ho. Les activitats dels grups CREC també permeten identificar i gestionar les emocions pròpies i dels altres per assolir un benestar personal i col·lectiu.

Família-Escola: acció compartida (FEAC)
Un cop cada trimestre, l’escola organitza una trobada FEAC. Es tracta d’un espai on pares, mares i professorat poden dialogar i reflexionar sobre temes educatius que són de responsabilitat comuna.
Casal d’estiu

Cada estiu, FEDAC Canet organitza un casal en forma de Summer Camp amb dues finalitats: d’una banda, donar resposta a la necessitat de moltes famílies que treballen i no poden atendre els seus fills; i de l’altra, oferir un programa d’activitats de lleure amb un bon projecte educatiu.

El Summer Camp té en compte tant la vessant educativa com l’esportiva, i es realitza totalment en anglès. A més, cada any, el Summer Camp té una temàtica concreta amb diferents personatges que fan vibrar els nens i nenes.

Exàmens de Cambridge

FEDAC Canet compta amb la certificació de University of Cambridge ESOL Examinations, que ens acredita com a centre preparador de candidats i candidates per als exàmens de Cambridge ESOL.

La realització d’aquests exàmens està contemplada dins del projecte lingüístic de l’escola, ja és una manera motivadora i positiva d’avaluar el nivell d’anglès dels alumnes.

 

 

D’acord als barems establerts al Marc Comú Europeu, els cursos que es poden presentar a cada examen són:

  • Starters (nivell inicial): 2n i 3r de primària.
  • Movers (nivell A1) : 4t i 5è de primària.
  • Flyers (nivell A2): 6è de primària.
Segell Smart

El curs 2019-2020 l’escola ha obtingut el Segell SMART, que certifica la qualitat educativa de FEDAC Canet.
El Segell SMART, creat per la Fundació Tr@ms i la consultora Integral i certificat per la Universitat Oberta de Catalunya, avalua diferents aspectes dels centres educatius, com la gestió estratègica i operativa de l’escola, la motivació de l’equip docent, la relació de l’escola amb la societat, l’acompanyament integral a l’alumne, la incorporació de metodologies innovadores, o la transmissió i interiorització de la identitat i cultura de cada centre.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.