Vall, 12 - 08360 Canet de Mar

937 940 790

Projectes de FEDAC Canet-Yglesias

Projectes de l'escola FEDAC Canet-Yglesias

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà, a FEDAC Canet-Yglesias participem també en una sèrie de projectes d’escola.

TEI: tutoria entre iguals (3r i 5è de primària)

La tutoria entre iguals (TEI) és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i del rol de tutorat) i amb un objectiu comú, conegut i compartit. Els alumnes de cinquè d'educació primària són tutors emocionals dels nens i les nenes de tercer de primària.

L’ús de la tutoria entre iguals esdevé un instrument d’atenció a la diversitat, mobilitza la capacitat mediadora dels alumnes (de donar-se suport per aprendre) i treu profit de les diferències de nivell entre alumnes.

#aquíproubullying

FEDAC Canet és un dels centres participants en el programa #aquiproubullying del departament d’Educació. El programa se centra en la prevenció i la detecció de l’assetjament escolar amb la participació de tota la comunitat educativa.

L’alumnat pren el protagonisme en aquest programa, ja que són els mateixos alumnes els que actuen com a observadors i agents actius i compromesos en la lluita contra l’assetjament.

Projectes escolars europeus

Participem en el programa europeu eTwinning, que permet que alumnes i docents de dos o més centres escolars de països diferents treballin col·laborativament sobre un tema acordat prèviament fent ús de les eines TIC i d’una plataforma digital. En els darrers cursos, a FEDAC Canet hem treballat amb altres escoles europees temes com els antics egipcis o els contes.

D’aquesta manera, fomentem en els nostres alumnes la dimensió europea, ja que la comunicació i la col·laboració amb escoles d’altres països permet conèixer noves realitats i, alhora, practicar l’anglès i millorar la competència digital.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website